Przegląd Elektrotechniczny


Wariant tytułu Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2097
e-ISSN 2449-9544
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
Skrót Prz. Elektrotechniczn.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2009)
A (od 2011)
B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2009)
9 (od 2010)
15 (od 2011)
10 (od 2013)
14 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.15199/48
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Klasyfikacja ASJC 2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 93
12345
następne

Sieńko, Tomasz; Szczepanik, Jerzy
Increasing penetration of renewable sources into Power System in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sołtys, Krzysztof; Bartel, Sebastian; Kluszczyński, Krzysztof
Laboratoryjna metoda wytwarzania proszków ferromagnetycznych i elastycznych materiałów magnetycznych oraz eksperymentalne badania ich zachowania w elektromagnetycznej komorze 3D
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2023
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oramus, Piotr; Borkowski, Dariusz; Brzezinka, Michał
Algorytm optymalizacyjny dla doboru parametrów magazynu energii elektrycznej dedykowanego do współpracy z istniejącą elektrownią fotowoltaiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2023
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bartel, Sebastian; Kluszczyński, Krzysztof
Aproksymacja funkcji siły elektrodynamicznej działającej w tłokowej pompie elektromagnetycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sołtysek, Łukasz; Dudzik, Radosław
Monitoring oraz wstępna diagnostyka odbiorów zasilanych z rozdzielnic cyfrowych zgodnych z Przemysłem 4.0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Sołtys, Krzysztof; Bartel, Sebastian; Kluszczyński, Krzysztof
Instalacja do wytwarzania proszku ferromagnetycznego metodą elektrolizy w warunkach laboratoryjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makowski, Tomasz; Gibas, Maciej; Chojkowski, Kacper
Projekt i budowa wózka inwalidzkiego o napędzie gąsienicowym wraz z systemem autopoziomowania siedziska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pokladko-Kowar, Monika; Wojtasik, Katarzyna
Organiczne diody elektroluminescencyjne na bazie pochodnych pirazolochinoksalin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kluszczyński, Krzysztof; Pilch, Zbigniew
Porównanie sprzęgła magnetoreologicznego 1- i 2-tarczowego z punktu widzenia wymiarów gabarytowych, współczynników wykorzystania materiałów czynnych, poboru mocy elektrycznej oraz rozkładu przestrzennego temperatury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Iwanek, S.; Sanetra, Jerzy; Marszalek, Konststny W.
Optical method for homogeneity testing of thin films electrodes for photovoltaic cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Dyndał, Katarzyna; Sobkow, Zbigniew; Sanetra, Jerzy; Marszalek, Konstanty W.
Hall effect test bench for temperature dependence of carrier concentration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Szromba, Andrzej; Sysło, Bartłomiej
Filtr aktywny UPQC sterowany sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomczyk, Krzysztof
Polynomial approximation of the maximum dynamic error generated by measurement systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Siwczyński, Maciej; Jaraczewski, Marcin
Ortogonalne i nieortogonalne-zaburzone próbkowanie sygnałów harmonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Siwczyński, Maciej; Jaraczewski, Marcin
Nowy wskaźnik Parsevala mocy nieczynnej dwójnika elektrycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaraczewski, Marcin
Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Siwczyński, Maciej; Drwal, Andrzej; Żaba, Sławomir
Minimalizacja wahań napięcia sieci elektrycznej w stanach przejściowych quasiharmonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Siwczyński, Maciej; Drwal, Andrzej; Żaba, Sławomir
Minimalizacja wahań napięcia źródła stratnego w stanie nieustalonym - rozwiązanie w dziedzinie czasowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Siwczyński, Maciej; Drwal, Andrzej
Minimalizacja wahań napięcia źródła stratnego – rozwiązanie zagadnienia w dziedzinie czasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Fernandez Gomez, Alejandro J.; Sobczyk, Tadeusz
Distortion of currents fault signature in induction motors with faulty cage under influence of mechanical torque oscillations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2097
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/