Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska


Wariant tytułu Przegląd Techniczny
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-8783
e-ISSN 1689-1724
Uwagi Instytucja sprawcza: Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Skrót Prz. Tech.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Krzyżewski, Tadeusz
Usprawnienie pracy bibliotek technicznych warunkiem wzrostu wynalazczości. Artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Postęp a aktualność księgozbiorów technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska
Data wydania: 1964
Jaskuła, Roman
Selekcja ksiegozbiorów technicznych : artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska
Data wydania: 1964
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/