Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
0.464 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2009)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
70 (od 2019)
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 371
123456 ... 19
następne

Polus, Michał; Anielak, Anna M.
Występowanie Archaea w komunalnych osadach ściekowych i ich znaczenie w procesie biologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Poproch, Dominika; Górka, Justyna; Łuszczek, Bartosz; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę dopływów i skład ścieków surowych na przykładzie miejskiej Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Łuszczek, Bartosz; Poproch, Dominika; Górka, Justyna
Proces współfermentacji osadów ściekowych z osadami z uzdatniania wody. Badania w skali pilotowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Kwaśny, Justyna
Zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami farmaceutycznymi. Strategiczne ujęcie problemu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Górka, Justyna
Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kwaśny, Justyna ; Balcerzak, Wojciech; Kryłów, Małgorzata; Wassilkowska, Anna; Ruggiero-Mikołajczyk, Małgorzata
Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. II**. Oczyszczanie w warunkach niedotlenionych i beztlenowych. Wspomaganie fizyczno-chemiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. I. Charakterystyka ścieków i oczyszczanie w warunkach tlenowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
Udział i znaczenie przepływu lepkiego w nieizobarycznej dyfuzji gazów przez materiały porowate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy
Wpływ cenosferowego i piaskowego złoża fluidalnego na emisję produktów gazowych w procesie spalania ziaren węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Wassilkowska, Anna; Kryłów, Małgorzata
Skład jakościowy odpadów z czyszczenia ulic na przykładzie badań prowadzonych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tabiś, Bolesław; Boroń, Dominika
Zastosowanie modelu gazu zapylonego do wyznaczania parametrów strukturalnych materiałów porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Boroń, Dominika
Izobaryczna metoda stacjonarna wyznaczania współczynników dyfuzji w materiałach porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Miastkowska, Małgorzata; Wójtowicz, Sylwia
Badanie kinetyki uwalniania deksametazonu z emulsji wielokrotnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rybicki, Stanisław M.
Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych w celu zastąpienia kopalnych składników nawozów mineralnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.485
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Bradło, Dariusz; Baron, Jerzy
Współspalanie osadów ściekowych z osadami pokoagulacyjnymi lub dennymi w kotłach ze złożem fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.485
Boroń, Dominika; Kamińska-Pękala, Anita
Suszenie materiałów ziarnistych w aparacie silosowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.485

123456 ... 19
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/