Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2009)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
70 (od 2019)
DOI 10.15199/62
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 389
123456 ... 20
następne

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Skuteczność metod fizykochemicznych w oczyszczaniu ścieków z przemysłu drobiarskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Korol, Magdalena; Sikora, Elżbieta
Preparaty do mycia o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na bazie nadtlenku wodoru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Łętocha, Anna; Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta
Probiotyczne surowce jako składniki aktywne formulacji kosmetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Grąz, Katarzyna; Gronba-Chyła, Anna; Kwaśny, Justyna
Zawartość fosforu i azotu w kompostach z odpadów pochodzących z różnych źródeł
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Szwed, Mirosław; Kozłowski, Rafał; Żukowski, Witold; Mbengue, Saliou; Suchánková, Lenka; Prokeš, Roman
Struktura zanieczyszczeń pyłowych w Polsce na podstawie zautomatyzowanych pomiarów krótkoterminowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Anielak, Anna M.; Kłeczek, Aneta
Wpływ mikrozanieczyszczeń na charakterystykę i właściwości kwasów huminowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
Nanocząstki w wodach powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Polus, Michał; Anielak, Anna M.
Występowanie Archaea w komunalnych osadach ściekowych i ich znaczenie w procesie biologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Poproch, Dominika; Górka, Justyna; Łuszczek, Bartosz; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę dopływów i skład ścieków surowych na przykładzie miejskiej Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Łuszczek, Bartosz; Poproch, Dominika; Górka, Justyna
Proces współfermentacji osadów ściekowych z osadami z uzdatniania wody. Badania w skali pilotowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Kwaśny, Justyna
Zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami farmaceutycznymi. Strategiczne ujęcie problemu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.49
Rybicki, Stanisław M.
Specyficzne warunki stosowania gazu fermentacyjnego w procesie spalania osadów z oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Górka, Justyna
Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kwaśny, Justyna ; Balcerzak, Wojciech; Kryłów, Małgorzata; Wassilkowska, Anna; Ruggiero-Mikołajczyk, Małgorzata
Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. II**. Oczyszczanie w warunkach niedotlenionych i beztlenowych. Wspomaganie fizyczno-chemiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. I. Charakterystyka ścieków i oczyszczanie w warunkach tlenowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
Udział i znaczenie przepływu lepkiego w nieizobarycznej dyfuzji gazów przez materiały porowate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy
Wpływ cenosferowego i piaskowego złoża fluidalnego na emisję produktów gazowych w procesie spalania ziaren węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Wassilkowska, Anna; Kryłów, Małgorzata
Skład jakościowy odpadów z czyszczenia ulic na przykładzie badań prowadzonych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

123456 ... 20
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/