Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis


Wydawca Springer
ISSN 1878-5190
e-ISSN 1878-5204
Uwagi Instytucja sprawcza: Akadémiai Kiadó (Budapeszt)
Skrót React. Kinet. Mech. Cat.
Impact Factor dla czasopisma 1.104 (od 2012)
0.983 (od 2013)
1.17 (od 2014)
1.265 (od 2015)
1.264 (od 2016)
1.515 (od 2017)
1.428 (od 2018)
1.52 (od 2019)
2.081 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 5

Jasiński, Radomir
A reexamination of the molecular mechanism of the Diels–Alder reaction between tetrafluoroethene and cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2016
ISSN: 1878-5204
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.264
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kamila, Mróz
Kinetic aspects of [3+2] cycloaddition reactions between (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene and ketonitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2015
ISSN: 1878-5190
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.265
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kubik, Magdalena; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka, Agnieszka; Dresler, Ewa; Boguszewska-Czubara, Anna
An experimental and theoretical study of the hetero Diels–Alder reactions between (E)-2-aryl-1-cyano-1- nitroethenes and ethyl vinyl ether: one-step or zwitterionic, two-step mechanism?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2014
ISSN: 1878-5190
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.17
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rakoczy, Jan; Nizioł, Joanna; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Dulian, Piotr
Catalytic characteristics of a copper-alumina nanocomposite formed by the mechanochemical route
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2013
ISSN: 1878-5204 (online)
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.983
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Role of CO2 in dehydrogenation of propane over CrOX /SiO2 catalyst with low Cr content
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 1878-5204
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/