Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis


Wydawca Springer
ISSN 1878-5190
e-ISSN 1878-5204
Uwagi Instytucja sprawcza: Akadémiai Kiadó (Budapeszt)
Skrót React. Kinet. Mech. Cat.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 6

Khalyavka, T. A.; Shapovalova, M. V.; Shcherban, N. D.; Shymanovska, V. V.; Dulian, P.; Khyzhun, O. Y.; Manuilov, E. V.; Camyshan, S. V.; Tarasov, V. Yu.
Photocatalytic activity of TiO2 mechanochemically modified with carbon and/or thiourea under UV and visible irradiation in the destruction of Safranine T and Rifampicinum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2022
ISSN: 1878-5204
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
A reexamination of the molecular mechanism of the Diels–Alder reaction between tetrafluoroethene and cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2016
ISSN: 1878-5204
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.264
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kamila, Mróz
Kinetic aspects of [3+2] cycloaddition reactions between (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene and ketonitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2015
ISSN: 1878-5190
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.265
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kubik, Magdalena; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka, Agnieszka; Dresler, Ewa; Boguszewska-Czubara, Anna
An experimental and theoretical study of the hetero Diels–Alder reactions between (E)-2-aryl-1-cyano-1- nitroethenes and ethyl vinyl ether: one-step or zwitterionic, two-step mechanism?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2014
ISSN: 1878-5190
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.17
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rakoczy, Jan; Nizioł, Joanna; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Dulian, Piotr
Catalytic characteristics of a copper-alumina nanocomposite formed by the mechanochemical route
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2013
ISSN: 1878-5204 (online)
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.983
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Role of CO2 in dehydrogenation of propane over CrOX /SiO2 catalyst with low Cr content
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 1878-5204
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/