Reaction Kinetics & Catalysis Letters


Wydawca Akadémiai Kiadó (Budapeszt)
ISSN 0133-1736
Skrót React. Kinet. Catal. L.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 11

Michorczyk, Piotr; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Study of the acid-base properties of Ga2O3/Al2O3 by using test reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2008
ISSN: 0133-1736
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Dehydrogenation of isobutane with carbon dioxide over a vanadium-magnesium oxide catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2007
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Dehydrogenation of isobutane in the presence of carbon dioxide over supported vanadium oxide catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2006
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Catalytic dehydrogenation of isobutane in the presence of carbon dioxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2005
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Study of methanol and isobutanol coupling over acid catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2003
ISSN: 0133-1736
Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Coupling of methanol and isobutanol to ethers over Ɣ-alumina catalyst. Kinetic studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 2000
ISSN: 0133-1736
Micek-Ilnicka, A.; Bielański, A.; Drewiński, M.; Rakoczy, J.
On some improvements of the thermometric determination of surface acidity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 1997
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rakoczy, Jan
Effect of methanol concentration on substrate conversion in alkylation of toluene on zeolite catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 1992
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barański, A.; Cholewka, E.
Substituent effect on the [2 + 3] cycloaddition of meta and para substituted E-beta-nitrostyrenes with benzonitrile N-oxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 1991
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barański, A.; Cholewka, E.
Solvent effect on the cycloaddition of benzonitrile N-oxide with nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 1991
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rakoczy, J.; Sulikowski, B.
Alkylation of toluene with methanol on zeolites: evidence for rideal type mechanism
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Kinetics & Catalysis Letters
Data wydania: 1988
ISSN: 0133-1736
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/