Roczniki Akademii Rolniczej. Melioracje i Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo Akademii Rolniczej (Poznań)
ISSN 1230-7394
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań)
Skrót Rocz. AR, Melior. Inż. Środ. / Pozn.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Skrzyński, Marcin
On GL[n]-invariant algebraic cones of matrices with relative codimension equal to 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej. Melioracje i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Wiesław Gądek; Robert Szczepanek; Włodzimierz Banach
Czasoprzestrzenne modelowanie procesów hydrologicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej. Melioracje i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1997
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/