Roczniki Bieszczadzkie


Wydawca Bieszczadzki Park Narodowy
ISSN 1233-1910
Skrót Rocz. Bieszczad.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Myczkowski, Zbigniew
Sacrum–profanum–centrum w krajobrazie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie
Data wydania: 2017
ISSN: 1233-1910
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Myczkowski, Zbigniew
Nowe spojrzenie na krajobraz kulturowy w świetle "Ustawy krajobrazowej"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie
Data wydania: 2017
ISSN: 1233-1910
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Forczek-Brataniec, Urszula; Nosalska, Paulina
Krajobraz widziany z bieszczadzkich dróg - studium i koncepcja ochrony walorów widokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie
Data wydania: 2011
ISSN: 1233-1910
Patoczka, Piotr
Walory kulturowe i krajobrazowe polskiej części MRB "Karpaty Wschodnie" - ocena stopnia poznania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie
Data wydania: 1999
Patoczka, Piotr
Szkice o budowaniu chaty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/