Rocznik Krakowski


Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Skrót Rocz. Krak.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1032
123456 ... 52
następne

Lichończak-Nurek, Grażyna
Monografia bronowickiej nekropolii
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 2019
Publikacja recenzowana: Cmentarz na Pasterniku / Karolina Grodziska. Kraków, 2019
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2018 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2018 do marca 2019 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Krasnowolski, Bogusław
Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2018 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Rokosz, Mieczysław
Z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 24 kwietnia 2018 do 26 marca 2019 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Oleszkiewicz, Małgorzata
Lalki mistrza Ezenekiera. Przyczynek do genezy szopkarstwa krakowskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Kawalla-Lulewicz, Iwona
„Nowe” handlowe Sukiennice
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Czyżewski, Krzysztof J.; Szyma, Marcin; Walczak, Marek
„Madonny Jackowe”. Kultowe i artystyczne aspekty alabastrowych figur w Krakowie, Przemyślu i Lwowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Stopka, Krzysztof
Kraków najstarszy: od grodu Wiślan do miasta Polaków (od IX do połowy XIII wieku)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Purchla, Jacek
Profesor Jerzy Wyrozumski (1930-2018)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2019
Rokosz, Mieczysław
Obchody Roku Kościuszki w Krakowie. Czynności Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie od 23 marca 2017 do 23 kwietnia 2018 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2017 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2017 do marca 2018 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Krasnowolski, Bogusław
Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2017 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Bednarek, Anna; Szyma, Marcin
Najstarsza fotografia kościoła Dominikanów w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Bednarek, Anna; Walanus, Wojciech
Mało znane fotografie Krakowa i ich domniemany autor ks. Leopold Textoris (1822-1885)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Moskal, Katarzyna
Chorągiew cechu rybaków krakowskich i kazimierskich w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Dettloff, Paweł
Kaplica pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na Prądniku Czerwonym a siedemnastowieczna architektura Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Stankiewicz, Aleksander
Architektura kaplicy książąt Zbaraskich przy kościele oo. Dominikanów w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Cierpisz, Szymon
Problem genezy formalnej prezbiterium w krakowskim kościele Norbertanek na Zwierzyńcu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018

123456 ... 52
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/