Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Matematyczne


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) (Kraków)
ISSN 0239-7978
Skrót Rocz. Nauk.-Dyd. WSP w Krak. Pr. Mat.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Barański, Feliks; Musiałek, Jan
On the periodic solution for parabolic equation with Neumann boundary condition and for three dimensional time-spatial infinite strip
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Matematyczne
Data wydania: 1993
Barański, Feliks; Luchter, Jan
The temperature waves in the (n+1)-dimensional half time-space
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Matematyczne
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/