Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) (Kraków)
ISSN 0209-1453
Skrót Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Czerni, Józef
Centralne katalogi Biblioteki Narodowej a katalogi regionalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data wydania: 1982
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/