Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6, Antiquitates Mathematicae


Wariant tytułu Antiquitates Mathematicae : roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6
Wydawca Polskie Towarzystwo Matematyczne
ISSN 1898-5203
e-ISSN 2353-8813
Skrót Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. VI, Antiquitates Mat.
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
DOI 10.14708/am
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Koroński, Jan
Władysław Zajączkowski (1837-1898) i jego monografia z równań różniczkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6, Antiquitates Mathematicae
Data wydania: 2009
Hachaj, Jadwiga; Jakóbczak, Piotr
Wykłady profesorów Stanisława Zaremby i Kazimierza Żorawskiego w świetle notatek Aleksandra Birkenmajera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6, Antiquitates Mathematicae
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/