Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology


Wariant tytułu Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury
Skrót Rocz. Wydz. Arch. PKrak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 29
12
następne

Seruga, Wacław
6 lat minęło...
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2005
Seruga, Wacław
Wojciech Kosiński rozmawia z Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacławem Serugą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Kosiński, Wojciech
Powrót architektury krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Bőhm, Aleksander
Czym różni się zawód architekta od zawodu architekta krajobrazu i co z tego wynika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Złowodzki, Maciej
Oskar Büttner Profesorem Honorowym Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Böhm, Aleksander
Pogoda na jutro?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Gyurkovich, Jacek
Akredytacja kierunku studiów architektura i urbanistyka przez Krajową Izbę Architektów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2004
Bogdanowski, Janusz
Współczesny styl architektury krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Szafer, T. Przemysław
Nie mam credo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Dąmbska-Śmiałkowska, Elżbieta
To ukierunkowało moją działalność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Skoczek, Andrzej
Szlak znaków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Cęckiewicz, Witold
O architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Zin, Wiktor
O sobie, po pięćdziesięciopięcioletnim pobycie na Krakowskim Wydziale Architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Bruzda, Jan
Rysunek i technologia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Kozłowski, Dariusz
7 przypadków architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Twórczość w ochronie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Kuśnierz, Kazimierz
Każda dobrze wykonana praca zawsze przynosi efekty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Nowakowska, Zofia
Architektura – sztuka odpowiedzialna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Bartkowicz, Tadeusz
Zanim wkroczysz w środowisko pomyśl, ile zmian wywołasz swoją wizją świata
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000
Böhm, Aleksander
Po trzydziestu trzech latach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej = Annual of the Faculty of Architecture Cracow University of Technology
Data wydania: 2000

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/