Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie


Wydawca Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych
ISSN 1233-412X
Skrót Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo-Ekon. / UMCS
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Budziński, Franciszek
Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie
Data wydania: 1991
Budziński, Franciszek
Postęp techniczny a płace
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/