Systems Analysis, Modelling, Simulation : SAMS


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0232-9298
e-ISSN 1029-4902
Skrót SAMS
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Layer, Edward; Piwowarczyk, Tadeusz
Generalised Fibonacci series in the description of dynamic models
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems Analysis, Modelling, Simulation : SAMS
Data wydania: 2000
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/