Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury / Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach


Wydawca Główny Architekt Województwa Katowickiego
ISSN 0860-3251
Skrót Śląski Kwart. Urb. Arch.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Odrowąż-Sypniewska, Agnieszka; Januszkiewicz, Krystyna
Wisła "nowoczesna" okresu międzywojennego (część I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury / Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Data wydania: 1991
Cęckiewicz, Witold
Ocena aktualnego stanu architektury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego - na tle uwarunkowań ustrojowych i społeczno-gospodarczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury / Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/