Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych


Wariant tytułu Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
ISSN 0079-354X
Skrót Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 685
123456 ... 35
następne

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Uwarunkowania regionów i możliwości zwiększenia ich atrakcyjności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Cichy-Pazder, Ewa
Wizja miasta jako element public relation w warunkach konkurencyjności – przykład Poznania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Rozwój inwestycji o charakterze usługowym w obszarach chronionych i ich otoczeniu w sferze wpływu Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Zachariasz, Agata
Ważniejsze kierunki w architekturze przełomu XX i XXI wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Hrehorowicz-Nowak, Hanna
Relikty historycznych założeń przemysłowych jako element atrakcyjności turystycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Bartkowicz, Barbara
Różnorodność walorów jako podstawa wzmocnienia konkurencyjności polskiej przestrzeni w aspekcie integracji z Unią Europejską
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Franta, Aleksander
Jakość urbanistyki i architektury jako konieczny czynnik konkurencyjności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Wpływ agroturystyki na aktywizację obszarów wiejskich w wybranych zakresach konkurencyjności regionu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Radziewanowski, Zbigniew
Tożsamość kulturowa miast jako czynnik określający poziom ich atrakcyjności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Pawlicki, Bonawentura Maciej
Stylowe oblicze miast i regionów. Od pojęcia "polis" do oblicza "globalnej wioski" jako alternatywny trend planowania przestrzennego XXI wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Pawłowska, Krystyna
Park Dębnicki w Krakowie - praktyczne poszukiwania stylu ogrodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Zastawnik, Andrzej
Wpływ własności na kształt nowo projektowanych osiedli wiejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Nowacka-Rejzner, Urszula
Specyficzne cechy terenu i zachowane relikty przyrody w odbiorze miasta - na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Od Ogrodu dla Lotników do Lotniczego Parku Kulturowego. 100 lat sztuki ogrodowej w służbie lotnictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Pęcherski, Ryszard
Energetyczne kryteria stanów granicznych dla ciał anizotropowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Frysztak, Anna
Zrównoważony rozwój a image miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Fabijanowska, Katarzyna
Wybrane elementy kompozycyjne współczesnych ogrodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Mitkowska, Anna
"Papieskie" ogródki przydomowe (Kraków, Skawina, Radziszów, Krzywaczka, Biertowice, Izdebnik, Lanckorona, Brody, Kalwaria Zebrzydowska)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Kaczmarska, Elżbieta
Stymulująca rola opracowań planistycznych dla gmin w systemie rynku - omówienie przykładów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Podhalański, Bogusław; Arvay-Podhalańska, Ewa
Stymulacja planistyczna konkurencyjności śródmieść miast na przykładzie Katowic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X

123456 ... 35
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/