Krakowskie Studia Małopolskie


Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
ISSN 1643-6911
Skrót Stud. Małop. (Tor.)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pawlicki, Bonawentura Maciej
Orawa - architektoniczna rodzimość regionu jako oznaka małej ojczyzny : wspomnienie z połowy XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krakowskie Studia Małopolskie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/