Krakowskie Studia Małopolskie


Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
ISSN 1643-6911
Skrót Stud. Małop. (Tor.)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pawlicki, Bonawentura Maciej
Orawa - architektoniczna rodzimość regionu jako oznaka małej ojczyzny : wspomnienie z połowy XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krakowskie Studia Małopolskie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/