Systems Science


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0137-1223
Uwagi Instytucja sprawcza: Wrocław Technical University
Skrót Syst. Sci.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Hejmo, W.; Kulczycki, P.
Sub-time-optimal closed-loop system controlling a random object with moving target
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems Science
Data wydania: 1995
Bargiela, Andrzej; Al-Dabass, David
A simulated real-time environment for verification of advanced water network control algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems Science
Data wydania: 1988
ISSN: 0137-1223
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/