Szkoła Zawodowa


Wydawca Związek Nauczycielstwa Polskiego
ISSN 0137-8171
Skrót Szk. Zaw.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Francuz, Maria Władysława
Kształcenie zawodowe w zakładach rzemieślniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1998
Francuz, Maria Władysława
Metodyka kształcenia zawodowego dla nauczycieli o krótkim stażu pracy (część czwarta) : kształcenie wielostronne, sprawdzanie efektywności kształcenia zawodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
ABC metodyki kształcenia zawodowego dla nauczycieli o krótkim stażu pracy pedagogicznej (część pierwsza)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Kwalifikacje zawodowe a umiejętności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Dydaktyka kształcenia zawodowego dla nauczycieli o krótkim stażu pracy (część druga)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Dydaktyka kształcenia zawodowego dla nauczycieli o krótkim stażu pracy (część trzecia) : metody kształcenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Rysunek techniczny w koncepcjach reformy kształcenia zawodowego - propozycje rozwiązań metodycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Szkoła Zawodowa
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/