Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna


Wydawca Wydawnictwo MASTA
ISSN 1231-188X
Skrót Tech. Chłodn. Klim.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 41
123
następne

Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Proces wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni pionowych rur ożebrowanych wzdłużnie w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-188X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Właściwości reologiczne zawiesiny lodowej wodnego roztworu etanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-188X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Cyklis, Piotr; Górski, Bogusław; Kantor, Ryszard; Ryncarz, Tomasz
Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze : Część III – Wyniki badań systemu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-188X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Obliczenia projektowe chłodnic powietrza zasilanych zawiesiną lodową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła. Część 4. Skraplacze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła. Część 3: Parowacze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Cyklis, Piotr; Górski, Bogusław; Kantor, Ryszard; Ryncarz, Tomasz
Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze : Część I – Koncepcja systemu hybrydowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Cyklis, Piotr; Górski, Bogusław; Kantor, Ryszard; Ryncarz, Tomasz
Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze : Część II – Realizacja systemu hybrydowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Wrzenie R407C w rurach pionowych w rzeczywistych warunkach pracy parowacza pompy ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech; Żelasko, Jerzy
Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła. Część 2. Obliczenia cieplne wymienników z przegrodami segmentowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła. Część 1-B
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła. Część 1(A)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Chłodnice i oziębiacze powietrza. Część 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Chłodnice i oziębiacze powietrza. Część 1.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelazko, Beata; Zalewski, Wojciech
Wymienniki ciepła chłodzone wyparnie: skraplacze i chłodnice cieczy. Część 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelazko, Beata; Zalewski, Wojciech
Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem. Część 2. Wentylatorowe chłodnice cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelazko, Beata; Zalewski, Wojciech
Wymienniki ciepła chłodzone wyparnie: skraplacze i chłodnice cieczy. Część 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2011
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem. Część 1. Skraplacze chłodzone powietrzem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płytowe wymienniki ciepła. Część 2. Obliczenia cieplne parowaczy, skraplaczy i wymienników krzyżowo-prądowych typu gaz-gaz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Płytowe wymienniki ciepła. Część 1. Budowa płytowych wymienników ciepła. Obliczenia cieplne wymienników typu ciecz-ciecz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-188X

123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/