Thermochimica Acta


Wydawca Elsevier
ISSN 0040-6031
e-ISSN 1872-762X
Skrót Thermochim. Acta
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2016)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Bukowczan, Artur; Stachak, Piotr; Łukaszewska, Izabela; Majka, Tomasz M.; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Pyrolysis and thermal degradation studies of non-isocyanate polyurethanes modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2023
ISSN: 0040-6031
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.5
Ozimek, Jan; Sternik, Dariusz; Radzik, Paulina; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Thermal degradation of POSS-containing nanohybrid linear polyurethanes based on 1,6-hexamethylene diisocyanate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2021
ISSN: 0040-6031
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.378
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina; Haraźna, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability of cellulose nanocrystals prepared by succinic anhydride assisted hydrolysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2018
ISSN: 0040-6031
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.251
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pagacz, Joanna; Hebda, Edyta; Michałowski, Sławomir; Ozimek, Jan; Sternik, Dariusz; Pielichowski, Krzysztof
Polyurethane foams chemically reinforced with POSS – Thermal degradation studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2016
ISSN: 1872-762X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.236
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowska, Kinga; Król, Klaudia; Majka, Tomasz M.
Polyoxymethylene-copolymer based composites with PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2016
ISSN: 1872-762X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.236
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pagacz, Joanna; Leszczyńska, Agnieszka; Modesti, Michele; Carlo, Boaretti; Roso, Martina; Malka, Iwona; Pielichowski, Krzysztof
Thermal decomposition studies of bio-resourced polyamides by thermogravimetry and evolved gas analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2015
ISSN: 0040-6031
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.938
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pielichowska, Kinga; Król, Piotr; Król, Bożena; Pagacz, Joanna
TOPEM DSC study of glass transition region of polyurethane cationomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2012
ISSN: 1872-762X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Crystallization behaviour of PEO with carbon-based nanonucleants for thermal energy storage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2010
ISSN: 0040-6031
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, A.; Njuguna, J.; Pielichowski, K.; Banerjee, J. R.
Polymer/montmorillonite nanocomposites with improved thermal properties. Part II. Thermal stability of montmorillonite nanocomposites based on different polymeric matrixes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2007
ISSN: 0040-6031
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, A.; Njuguna, J.; Pielichowski, K.; Banerjee, J. R.
Polymer/montmorillonite nanocomposites with improved thermal properties. Part I. Factors influencing thermal stability and mechanisms of thermal stability improvement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2007
ISSN: 0040-6031
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wieczorek-Ciurowa, K.; Gamrat, K.; Shirokov, G.
Mechanism of mechanochemical reactions in malachite-active metal systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 2003
ISSN: 0040-6031
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wieczorek-Ciurowa, K.
Versatility of the application of thermal analysis to the simulation of gas desulphurization
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 1996
ISSN: 1872-762X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Otowski, W.; Glorieux, C.; Hofman, R.; Thoen, J.
New acoustic detection technique for a magnetocaloric effect
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermochimica Acta
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/