Journal of Vibration and Acoustics


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 1048-9002
e-ISSN 1528-8927
Skrót J. Vib. Acoust.
Impact Factor dla czasopisma 1.268 (od 2012)
1.147 (od 2013)
1.128 (od 2014)
1.169 (od 2015)
1.692 (od 2016)
1.777 (od 2017)
1.929 (od 2018)
2.343 (od 2019)
1.583 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, Piotr
Advanced techniques for pressure pulsations modeling in volumetric compressor manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Acoustics
Data wydania: 2010
ISSN: 1048-9002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogacz, R.; Szolc, T.; Irretier, H.
An application of torsional wave analysis to turbogenerator rotor shaft response
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Acoustics
Data wydania: 1992
ISSN: 1048-9002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/