Journal of Vibration and Acoustics


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 1048-9002
e-ISSN 1528-8927
Skrót J. Vib. Acoust.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, Piotr
Advanced techniques for pressure pulsations modeling in volumetric compressor manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Acoustics
Data wydania: 2010
ISSN: 1048-9002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogacz, R.; Szolc, T.; Irretier, H.
An application of torsional wave analysis to turbogenerator rotor shaft response
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Acoustics
Data wydania: 1992
ISSN: 1048-9002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/