Transactions Hong Kong Institution of Engineers


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1023-697X
e-ISSN 2326-3733
Skrót Transactions HKIE
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pilawska, M.; Baron, J.; Żukowski, W.; Kandefer, S.
The use of AB FBC for the utilization of raw animal wastes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions Hong Kong Institution of Engineers
Data wydania: 2005
ISSN: 1023-697X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/