Transport Miejski


Wydawca Wydawnictwo Komunikacji i Łączności
ISSN 0209-0333
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Skrót Transp. Miej.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 17

Tracz, Marian
Audyt projektów rozwiązań drogowych – standardowym narzędziem w działaniu samorządów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-0333
Bohatkiewicz, Janusz
Problemy związane z ochroną środowiska w pasie drogowym w odniesieniu do zmian wprowadzonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-0333
Gaca, Stanisław
Środki zarządzania prędkością i ich skuteczność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2001
ISSN: 0209-0333
Tracz, Marian; Gaca, Stanisław
Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2001
Tracz, Marian; Gaca, Stanisław
Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2001
Starowicz, Wiesław; Janecki, Ryszard; Bryniarska, Zofia
Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Bauer, Marek
Zmiany przebiegu linii wprowadzone przez MPK w Krakowie w ocenie pasażerów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Starowicz, Wiesław
Wyniki badań ankietowych opinii mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich o stanie i funkcjonowaniu systemów transportowych obu miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Starowicz, Wiesław
Jakość przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie (część II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Starowicz, Wiesław; Rudnicki, Andrzej; Janecki, Ryszard
Zakres i metody kompleksowych badań ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Szarata, Andrzej
Konstrukcja nawierzchni szynowych ze szczególnym uwzględnieniem mas zalewowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 2000
Bohatkiewicz, Janusz; Przebinda, Bogusław; Tracz, Marian
TRRL : Nowa brytyjska metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1998
Tracz, Marian
Uspokojenie ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości - doświadczenia zagraniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1998
Gaca, Stanisław; Tracz, Marian
Czynnik bezpieczeństwa w uspokajaniu ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1993
Friedberg, J.; Rudnicki, Andrzej
Polityka transportowa w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1993
Magiera, Jerzy
System informatyczny zarządzania eksploatacją techniczną taboru w przedsiębiorstwie komunikacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1993
Chodur, Janusz
Wpływ ruchu tramwajowego na redukcję przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski
Data wydania: 1991
ISSN: 0209-0333
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/