Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport


Wariant tytułu Transport Miejski i Regionalny
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
ISSN 1732-5153
Skrót Transp. Miej. Reg.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 149
123456 ... 8
następne

Bryniarska, Zofia ; Jarosiński, Krzysztof
Funkcjonowanie wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie w latach 2017-2019
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2020
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Solecka, Katarzyna; Cholewa, Monika
Wielokryterialna ocena aplikacji wspomagających planowanie podróży transportem publicznym w miastach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2020
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia; Puławska-Obiedowska, Sabina
Analiza postrzegania jakości transportu publicznego wśród kobiet i mężczyzn w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2020
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia; Pindel, Iwona
Analiza wykorzystania płyty postojowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2020
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Pashkevich, Anton; Bartusiak, Jacek; Lenik, Piotr
Analiza ofert carpoolingowego serwisu BlaBlaCar na przykładzie podróży z/do Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Aleksandrowicz, Jan
Informowanie pasażerów o wolnych miejscach w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego z wykorzystanie automatycznych systemów zliczania pasażerów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia; Szczygieł, Aneta
Analiza punktualności lotów samolotów pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Szczygieł, Aneta
Analiza wykorzystania przepustowości terminalu pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia; Daniel, Klaudia
Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Figura, Małgorzata; Solecka, Katarzyna
Ocena miejskiego transportu publicznego w Krakowie i Oświęcimiu przez osoby starsze i niepełnosprawne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Banet, Krystian
Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych w Krakowie i Nowym Jorku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Banet, Krystian
Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia; Pashkevich, Anton; Pulawska-Obiedowska, Sabina; Żakowska, Lidia
Plany równości szansą na wyrównywanie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn w inżynierii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Binkowska, Wioletta; Pashkevich, Anton
Problematyka czasu pracy kierowców w transporcie drogowym: przepisy, kary, dalsze kierunki rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: nie
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra
Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek–Kopalnia w aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kucharski, Rafał; Mielczarek, Justyna; Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej
Metoda aktualizacji modelu podróży z wykorzystaniem macierzy przemieszczeń telefonów komórkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ drogowy miasta pod kątem potencjalnego zjawiska ruchu wzbudzonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pyzik, Michał; Drabicki, Arkadiusz; Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
Makrosymulacyjny model transportowy miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Banet, Krystian
Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Waloska, Martyna; Nosal Hoy, Katarzyna
Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5153
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

123456 ... 8
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/