TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro


Wariant tytułu TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro
TTS Technika Transportu Szynowego
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
ISSN 1232-3829
e-ISSN 2543-5728
Skrót TTS
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 101
123456
następne

Bryk, Karol; Dudzik, Marek; Inglot, Jakub; Jakubas, Wiesław
Analiza stabilności lokomotywy EP09 – prędkość krytyczna pojazdu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2020
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Aloshynsky, Yevhen; Gertz, Jan
Analiza wpływu COVID-19 na logistykę i kierunki rozwoju polskiej branży kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2020
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Kisielewski, Piotr; Semczyszyn, Piotr
Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-5728
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Chrabąszcz, Ireneusz; Kierzyk, Maciej; Prusak, Janusz; Markowski, Paweł
Analiza strat energii w układzie zasilania wybranego odcinka trakcji elektrycznej DC po jego modernizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Raczyński, Jan; Szarata, Andrzej
The role of Polish infrastructural projects in creating high speed railway network in Central Europe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Raczyński, Jan; Szarata, Andrzej
Uwarunkowania rynkowe i techniczne utworzenia sieci połączeń kolejowych w Europie Centralnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gunia, Martyna; Kozik, Maciej; Prusak, Janusz; Woszczyna, Bartosz
Zmienność napięcia na odbieraku tramwaju - badania z wykorzystaniem modelu laboratoryjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Chudyba, Łukasz
Porównanie kolejowej nawierzchni podsypkowej z bezpodsypkową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Cholewa, Andrzej; Chudyba, Łukasz
High-speed Track Tec turnouts with Alstom SmartDrives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2018
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Chrabąszcz, Ireneusz; Hudym, Wasyl; Jagiełło, Adam; Prusak, Janusz; Szymczak, Konrad
Ocena wykorzystania zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej DC – badania symulacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2017
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lukov, Nikolaj; Babeł, Marek
Analiza techniczno-ekonomiczna efektywności zastosowania w manewrowych lokomotywach S200 samoczynnego układu o regulacji ciągłej utrzymującego optymalną temperaturę wody w układzie chłodzenia silnika spalinowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2017
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak, Michał; Koterbicki, Mirosław; Pashkevich, Anton
Analiza przewozów pasażerskich i oferty przewozowej kolei aglomeracyjnej na przykładzie linii Kraków – Miechów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2016
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Podstacje trakcyjne prądu stałego z rekuperacją energii hamowania pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2016
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sołkowski, Juliusz; Górszczyk, Jarosław; Kudła, Dariusz
Badania czujników ugięć szyn oraz całkowanie sygnału z czujnika przyspieszeń pionowych szyny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2016
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Babeł, Marek; Gardas, Jacek
Ograniczenie wężykowania wózków pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2016
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jurkiewicz, Andrzej; Nabagło, Tomasz; Zając, Kamil
Sterowanie semi-aktywnym systemem zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skrzypczak, Izabela; Kokoszka, Wanda; Rojowski, Rafał; Kogut, Janusz
Zagrożenia infrastruktury komunikacyjnej na terenach osuwiskowych i zalewowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skarpetowski, Grzegorz; Szeląg, Adam; Lewandowski, Mirosław
Design of a traction characteristic in the drives with a frequency-controlled induction machine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skarpetowski, Grzegorz; Szeląg, Adam
Power pulsation in converter traction drives
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Filipowska, Renata
Wpływ budowy profilu najazdu skoczni narciarskiej na reakcję normalną działającą na skoczka podczas zjazdu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro = TTS Technology Transport Systems : railway, tram, metro
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-3829
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/