Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe


Wariant tytułu Urbanistyka
Wydawca AKAPIT-DTP
ISSN 1426-7446
Uwagi Instytucja sprawcza: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Skrót Urban.: Międzyucz. Zesz. Nauk.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 41
poprzednie
123
następne

Bieda, Krzysztof
Ochrona funkcji mieszkaniowej obszarów śródmiejskich jako element polityki zrównoważonego rozwoju na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Heczko-Hyłowa, Ewa
Un plan d'espace a long terme en tant qu'instrument-cle du développement équilibre de la ville - l'exemple du sdau de Lyon
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
The spas - opportunities and needs for the sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Cichy-Pazder, Ewa
Proekologiczna strategia rozwoju terenów poprzemysłowych - przykład obszaru strategicznego Kraków-Wschód
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Pawłowska, Krystyna
Równoważenie przestrzennego i społecznego rozwoju miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Tadeusz
Równoważenie rozwoju miast na tle uwarunkowań regionalnych południowej Polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
Elements of sustainable development in the plans of Cracow, Warsaw and Curitiba
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
Elementy równoważenia rozwoju w planach Krakowa, Warszawy i Kurytyby
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Tadeusz
Équilibrage du développement des villes sour fond des conditions regionales de la Pologne du sud
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Pawłowska, Krystyna
Equilibrage du développement spatial et social de la ville
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Nachlik, Elżbieta
La gestion des eaux dans les villes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
Les elements d'équilibrage du developpement dans les plans de Cracovie, Varsovie et Curitiba
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Nachlik, Elżbieta
Gospodarka wodna w miastach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Heczko-Hyłowa, Ewa
Urbanistyka wobec reguł demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Nowe podejście do zagospodarowania przestrzennego miast na przykładzie Francji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1998
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Studia i projekty krajobrazowe - przykłady polskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995
Heczko-Hyłowa, Ewa
Plany ochrony krajobrazu miejskiego - przykład francuski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995
Kosiński, Wojciech
Przykłady realizacji prokrajobrazowych w krajach środkowej Europy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995
Pawłowska, Krystyna; Prawelska-Skrzypek, Grażyna
Krajobraz kulturowy w świadomości społecznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995
Böhm, Aleksander
Zagadnienia metodyczne kształtowania krajobrazu w Stanach Zjednoczonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995
Böhm, Aleksander
Perspektywy kształtowania krajobrazu miejskiego w Polsce : wstęp
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1995

poprzednie
123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/