Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe


Wariant tytułu Urbanistyka
Wydawca AKAPIT-DTP
ISSN 1426-7446
Uwagi Instytucja sprawcza: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Skrót Urban.: Międzyucz. Zesz. Nauk.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 41
123
następne

Zuziak, Zbigniew K.
Przestrzenie publiczne – strategie budowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 2005
ISSN: 1426-7446
Bartkowicz, Barbara
Problèmes d'équilibrage du développement des villes dans les conditions d'une transformation socio-économique, a partir de l'exemple de Tarnów, Bielsko-Biała et Pszczyna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Miejscowości uzdrowiskowe - możliwości i potrzeby równoważenia rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Barbara
The problems of the sustainable development in the social and economic transformation - the case of Tarnów, Bielsko-Biała and Pszczyna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Nachlik, Elżbieta
Water management in cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Cichy-Pazder, Ewa
Stratégie pro écologique de développement des terrains post-industriels - exemple de l'espace stratégique Cracovie-Est
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Wehle-Strzelecka, Stanisława
La stratégie du développement urbain de Copenhague
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Strategia rozwoju urbanistycznego Kopenhagi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Stations de cure - possibilités et besoins d'un développement équilibré
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Cichy-Pazder, Ewa
A pro-ecological development strategy for post-industrial areas - the case study of the "Cracow-East" strategic areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Pawłowska, Krystyna
Sustainable development of a city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Urban development strategy of Copenhagen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bieda, Krzysztof
La protection de la function d'habitation des zones du centre-ville comme element d'une politique de developpement equilibre - a partir de l'exemple de Cracovie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bieda, Krzysztof
Protection of housing functions of the downtown areas as an element of sustainable development policy – the case study of Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
ISSN: 1426-7446
Böhm, Aleksander
Premisses du projet de recherche
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
The premises of the research project
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Barbara
Problemy równoważenia rozwoju miast w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej na przykładzie Tarnowa, Bielska-Białej oraz Pszczyny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Bartkowicz, Tadeusz
Sustaining the development of cities in the light of regional conditions in Southern Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Heczko-Hyłowa, Ewa
Przykład Lyonu - długoterminowy plan przestrzenny jako kluczowy instrument równoważenia rozwoju miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999
Heczko-Hyłowa, Ewa
The Lyon example of long-term spatial master plan as a key element of the sustainable development of a city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Data wydania: 1999

123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/