Wiadomości Botaniczne


Wariant tytułu Botanical News
Wydawca Polskie Towarzystwo Botaniczne
ISSN 0043-5090
Skrót Wiad. Bot.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela; Moszkowicz, Łukasz
Historia botaniki podczas 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5090
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Makowska, Beata
Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX i XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 2005
ISSN: 0043-5090
Bogdanowski, Janusz
Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/