Wiadomości Botaniczne


Wariant tytułu Botanical News
Wydawca Polskie Towarzystwo Botaniczne
ISSN 0043-5090
Skrót Wiad. Bot.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela; Moszkowicz, Łukasz
Historia botaniki podczas 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5090
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Makowska, Beata
Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX i XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 2005
ISSN: 0043-5090
Bogdanowski, Janusz
Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Botaniczne
Data wydania: 1992
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/