Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Wydawca Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISSN 0208-6263
Skrót Wiad. IMGW
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Węglarczyk, Stanisław; Kulig, Maciej
O wyższości nieparametrycznego estymatora funkcji gęstości nad histogramem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6263
Strzebońska-Ratomska, Barbara
Metodyka oceny intensywności i zasięgu suszy hydrologicznej. Cz. 1 - susza hydrologiczna na Podkarpaciu w latach 1961-1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Data wydania: 1994
Nachlik, Elżbieta; Wit, Maria
Hydrodynamiczny model prognozy propagacji fali wezbraniowej wzdłuż pojedynczej doliny cieku opracowany dla dorzecza górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Data wydania: 1989
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/