Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego


Wydawca Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki (Kraków)
ISSN 1233-0248
Skrót Wiad. Konserw. Woj. Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 8

Gaczoł, Andrzej
Działalność klasztoru Franciszkanów w Wieliczce na tle historii miasta (zarys)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1997
ISSN: 1233-0248
Gaczoł, Andrzej
Architektoniczna aktywność elewacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Pawlicki, Maciej
Konserwacja fasad budowli zabytkowych jako problem badawczy kultury
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Kadłuczka, Andrzej
Konserwacja elewacji budowli zabytkowej jako problem architektoniczno-historyczny i doktrynalny
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1996
ISSN: 1233-0248
Gaczoł, Andrzej
Dzienniki konserwatorskie Andrzeja Olesia i Bogdana Tretera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1995
ISSN: 1233-0248
Janowski, Zbigniew
Uszkodzenia i projekt zabezpieczenia klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce po katastrofie w Kopalni Soli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1995
Gaczoł, Andrzej
Poczet konserwatorów krakowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1994
ISSN: 1233-0248
Bogdanowski, Janusz
Droga od obiektu do zabytkowego krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
Data wydania: 1994
ISSN: 1233-0248
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/