Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie


Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
ISSN 0510-4262
Skrót Wiad. Melior. Łąk.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bojarski, Antoni; Nachlik, Elżbieta
System ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Wrażliwość elementów systemu na wielkie wezbrania na przykładzie powodzi w 2010 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Data wydania: 2010
ISSN: 0510-4262
Budziło, Barbara
Niektóre zagadnienia konstrukcji i obliczania wydajności poddennych drenażowych ujęć wody dla zaopatrzenia w wodę osiedli wiejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/