Wiadomości Warsztatowe : WW


Wydawca Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA Przeds. NOT
ISSN 0043-521X
Uwagi Instytucja sprawcza:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Skrót Wiad. Warszt.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Perdenia, Jerzy
Przyrządy do tłumienia drgań narzędzi i przedmiotów obrabianych na tokarkach i wytaczarkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Warsztatowe : WW
Data wydania: 1991
Kwatera, Marian
Typizacja procedur doboru oprzyrządowania narzędziowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Warsztatowe : WW
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/