Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Ausgabe B, Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar


Wydawca Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar
ISSN 0863-0720
Skrót Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar (B)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Murzewski, Janusz W.
The poisson processes of actions and their combinations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Ausgabe B, Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/