Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn


Wariant tytułu Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Wydawca Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
ISSN 0137-5474
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn
Skrót Zag. Ekspl. Masz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4


Publikacje w tym tytule: 17

Sowa, Andrzej
Problems of computer-aided technical state evaluation of rail-vehicle wheel sets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 2011
ISSN: 0137-5474
Śliwiński, Władysław; Zębala, Jakub
Analiza zjawisk w łożysku ślizgowym podczas realizacji procesu selektywnego przenoszenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Polak, Adam
Model przenoszenia materiału w parze tribologicznej tworzywo sztuczne-metal przy tarciu technicznie suchym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Magiera, Jerzy; Piec, Paweł
Wybrane rodzaje zużycia silników spalinowych lokomotyw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Śliwiński, Władysław; Zębala, Jakub
Wpływ parametrów pracy węzła ślizgowego na grubość naniesionej na stalowy czop warstwy miedzi i jej stopu podczas selektywnego przenoszenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Kapko, Jerzy; Strzępek, Piotr; Śliwiński, Władysław
Pokrywanie powierzchni metalowych miedzią w warunkach tarcia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Sładek, Jerzy; Śliwiński, Władysław ; Zębala, Jakub
Wykorzystanie parametru geometrycznej charakterystyki powierzchni do oceny skutków zjawiska tarcia w węźle ślizgowym podczas selektywnego przenoszenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Gajek, Andrzej
Wyniki badań hamulców na stanowisku z masami bezwładnościowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1996
ISSN: 0137-5474
Wantuch, Edward; Gawlik, Józef
The application of magnetic field and process-induced heat streams in the shaping of the surface layer physical features
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1994
ISSN: 0137-5474
Jordan, Witold; Łopata, Stanisław; Mruk, Andrzej; Taler, Jan; Węglowski, Bohdan
Wymiana ciepła przez powierzchnie pokryte cienkimi warstwami ceramicznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1994
ISSN: 0137-5474
Mazurkiewicz, Stanisław; Sorochtej, Małgorzata
Effect of thermally oxidized polyacrylonitrile fibre on tribological characteristic of frictional material
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1994
ISSN: 0137-5474
Polak, Adam; Śliwiński, Władysław
Analiza zjawisk kształtujących własności warstwy wierzchniej samosmarnego kompozytu współpracującego ze stalą bez i z udziałem zanieczyszczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1994
Śliwiński, Władysław; Zębala, Jakub
Uwarunkowania realizacji procesu selektywnego przenoszenia w badaniach laboratoryjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1993
ISSN: 0137-5474
Kołodziej, Edward; Śliwiński, Władysław
Stanowiska do badania tarcia ślizgowego - metody badawcze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1992
ISSN: 0137-5474
Śliwiński, Władysław
Badania procesu i stanu dotarcia dwu współpracujących powierzchni metalowych przez pomiar elektrycznego oporu stykowego między nimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1992
Gawlik, Józef
Prognozowanie wartości wskaźników ściernego zużycia w strefie kontaktu współpracującej pary (na przykładzie pary: ostrze-materiał obrabiany)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1990
Śliwiński, Władysław
Kształt próbki i realizacja jej smarowania w badaniach tribologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1989
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/