Zagadnienia Informacji Naukowej : studia informacyjne : ZIN = Issues in Information Science : information studies


Wariant tytułu Zagadnienia Informacji Naukowej
Wydawca Wydawnictwo SBP
ISSN 0324-8194
e-ISSN 2392-2648
Uwagi Instytucja sprawcza:
Uniwersytet Warszawski. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Skrót ZIN
Zag. Inf. Nauk.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Nowak, Elżbieta Paulina
Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja
Typ: recenzja
Data wydania: 2007
Nowak, Elżbieta Paulina
Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zagadnienia Informacji Naukowej : studia informacyjne : ZIN = Issues in Information Science : information studies
Data wydania: 2006
ISSN: 0324-8194
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/