Zastosowania Ergonomii : ZE


Wydawca Centrum Zastosowań Ergonomii (Zielona Góra)
ISSN 1232-7573
Uwagi Instytucja sprawcza: Centrum Zastosowań Ergonomii [Zielona Góra]
Skrót Zast. Ergonomii
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Złowodzki, Maciej
Hipokineza pracy biurowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii : ZE
Data wydania: 2001
ISSN: 1232-7573
Złowodzki, Maciej
Aspekty behawioralne i estetyczne w ergonomii architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii : ZE
Data wydania: 1999
Złowodzki, Maciej
Przyszłość dyscyplin współtworzących ergonomię w rozwiniętych społeczeństwach poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii : ZE
Data wydania: 1998
Złowodzki, Maciej
Zadania ergonomii w dobie społeczeństw cywilizacji przemysłowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii : ZE
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/