Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
ISSN 0239-4839
Skrót Zesz. Nauk. / AWF Krak.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 3

Zachariasz, Agata
Wpływ terenów zieleni miejskiej na rozwój turystyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Marek Kulig
Koncepcja pewnych modyfikacji aparatu do wydłużania kości długich pracującego w systemie Ilizarowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
Magdalena Jaklewicz
Wykorzystanie zjawiska pseudosprężystości stopu Ni-Ti w ortodoncji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/