Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
ISSN 0239-4839
Skrót Zesz. Nauk. / AWF Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 13

Wielgus, Krzysztof
Ślady historii lotnictwa w krajobrazie Polski jako nieznany aspekt atrakcyjności turystycznej gmin i regionów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Chrząszczewski, Jacek
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w gospodarce turystycznej Egiptu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Pawłowska, Krystyna
Dokument promocyjny jako metoda poszukiwania możliwości adaptacji zabytków na cele turystyczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Mitkowska, Anna
Koncepcje rozwoju turystycznego gminy Wiślica (woj. świętokrzyskie)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Zachariasz, Agata
Wpływ terenów zieleni miejskiej na rozwój turystyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Kosiński, Wojciech
Współczesna turystyka kulturowa a piękno krajobrazu kulturowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Forczek-Brataniec, Urszula
Kompozycja krajobrazowa dróg widokowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Historyczny krajobraz warowny, czyli szanse i manowce "Turystyki Fortecznej" na przykładzie Krakowa i Przemyśla
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Książek, Marek
Porównanie optymalnych układów wibroizolacji ciała siedzącego człowieka-operatora dla dwóch różnych kryteriów wibroizolacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
Milewski, G.
Wytrzymałościowe aspekty stosowania implantów okołomiazgowych w stomatologii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
Książek, Marek
Synteza optymalnych układów wibroizolacji układu ręka-ramię
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
Kulig, M.
Koncepcja pewnych modyfikacji aparatu do wydłużania kości długich, pracującego w systemie Ilizarowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
Jaklewicz, Magdalena
Wykorzystanie zjawiska pseudosprężystaości stopu Ni-Ti w ortodoncji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-4839
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/