Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
AE Kraków - Zeszyty Naukowe
Wydawca Akademia Ekonomiczna w Krakowie
ISSN 0208-7944
Skrót Zesz. Nauk. AE Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Kukuła, Urszula; Walkosz, Anna
Studium porównawcze struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego na tle wybranych krajów Europy Zachodniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Data wydania: 1992
Boniecki, Wiktor
Mikołaj Kopernik - ekonomista
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Data wydania: 1991
Czerni, Józef
Komputeryzacja bibliotek. Wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Data wydania: 1982
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/