Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geofizyka Stosowana


Wariant tytułu Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Applied Geophysics
Wydawca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ISSN 0860-7109
Skrót Zesz. Nauk. AGH, Geofiz. Stos.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Plewa, Maria
The heat flow on the Polish territory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geofizyka Stosowana
Data wydania: 1991
Sroka, Krystyna
Nowe oznaczenia gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego Ziemi w polskiej części Karpat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geofizyka Stosowana
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/