Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica


Wariant tytułu Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica
Wydawca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ISSN 0860-2727
Skrót Zesz. Nauk. AGH, Opusc. Math.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 18

Koroński, Jan
Solution of nonlinear polyparabolic problem for the three-dimensional time-spatial cylinder with boundary conditions of Riquier type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1998
Koroński, Jan; Zdankiewicz, Zbigniew
Inverse parabolic problem in a half-unbounded domain with curvilinear boundary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1996
Koroński, Jan; Szuba-Brandys, Jolanta
Uniqueness and existence of the solution of the first biparabolic limit problem for half-unbounded time-spatial strip
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1996
Koroński, Jan
The first Fourier problem for quasilinear parabolic equation in cylindrical domain
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1996
Koroński, Jan; Zdankiewicz, Zbigniew
On the periodic solution of the biparabolic problem with Riquier boundary conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1996
Górska, Renata
Computer graphics courses - continuation of the descriptive geometry course
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1995
Czech, Ludmiła
Graphical algorithm of cubics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1995
Łojczyk-Królikiewicz, Irena
The irregular on the boundary solutions of the differential-functional inequalities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1994
Barański, Feliks; Musiałek, Jan
Biparabolic problem for the curvilinear strip
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1994
Łojczyk-Królikiewicz, Irena
Solutions to the elliptic differential-functional inequalities, irregular on the boundary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1993
Koroński, Jan
The polyparabolic problem for the spatial three-dimensional cylinder with boundary conditions of Riquier type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1993
Koroński, Jan
The limit problems for factorised polyparabolic equation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1993
Barański, Feliks
Lwowskie wspomnienia o Stefanie Banachu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1993
Koroński, Jan
The three-parabolic problem for the strip with boundary conditions of Lauricella type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1991
Barański, Feliks; Musiałek, Jan
Fourier problems for time-spatial n-dimensional cylinder and its exterior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1991
Zajęcka, Marta
On the three-parabolic problem for the angular time spatial domains
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1991
Pieniążek, Alicja
The nonlinear Cauchy problem for the factorised ordinary differential equation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1991
Wojtowicz, Barbara
Right-circular cones of common base
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/