Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika


Wariant tytułu Scientific Bulletins of the Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy. Sozology and Sozotechnics
Wydawca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ISSN 0138-0923
Skrót Zesz. Nauk. AGH, Sozol.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Grabowski, Zbigniew
Systematyka paliwowa odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika
Data wydania: 1992
Grabowski, Zbigniew
Termiczne unieszkodliwianie specyficznych odpadów szpitalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika
Data wydania: 1992
Rybicki, Stanisław A.
Gospodarka wodno-ściekowa w rejonie cieszyńskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika
Data wydania: 1991
Wójcik, Włodzimierz; Szydło, Ilona; Stolarski, Zbigniew
Charakterystyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych rejonu okulskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika
Data wydania: 1990
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/