Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo Akademii Rolniczej
ISSN 1230-4484
Skrót Zesz. Nauk. AR Wroc., Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Ratomski, Jerzy
Możliwości małej retencji zlewni potoku górskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 1230-4484
Mizgalewicz, Marta; Wolak, Andrzej
Retencja zbiornikowa jako jedna z podstawowych form małej retencji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 1230-4484
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/