Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje


Wydawca Wydawnictwo Akademii Rolniczej
ISSN 1232-3071
Skrót Zesz. Nauk. AR Wroc., Konf.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Antoni Bojarski; Jerzy Szczęsny; S. Wojtas
Przyczyny degradacji murów oporowych niecek wypadowych na przykładzie elektrowni Porąbka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje
Data wydania: 1999
Wiesław Gądek; Włodzimierz Banach; Marek Brodziony; Wojciech Książyński; Piotr Łabuda; Robert Szczepanek; Piotr Szypułka; Sylwester Tyszewski
Integralny model odpływu ze zlewni - WISTOO
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/