Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje


Wydawca Wydawnictwo Akademii Rolniczej
ISSN 1232-3071
Skrót Zesz. Nauk. AR Wroc., Konf.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Bojarski, A.; Szczęsny, J.; Wojtas, S.
Przyczyny degradacji murów oporowych niecek wypadowych na przykładzie elektrowni Porąbka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje
Data wydania: 1999
ISSN: 1232-3071
Gądek, Wiesław; Banach, Włodzimierz; Brodziony, Marek; Książyński, Wojciech; Łabuda, Piotr; Szczepanek, Robert; Szypułka, Piotr; Tyszewski, Sylwester
Integralny model odpływu ze zlewni - WISTOO
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje
Data wydania: 1998
ISSN: 1232-3071
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/