Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


Wariant tytułu Zeszyty Naukowo-Artystyczne
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych (ASP)
ISSN 1508-3284
Skrót Zesz. Nauk.-Artyst. ASP Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Winskowski, Piotr
Światło w przestrzeni – światło na płaszczyźnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Data wydania: 2005
ISSN: 1508-3284
Winskowski, Piotr
Organizacja przestrzeni kształcenia dla szkoły piękna czyli przestrzeń a piękno, wiedza i umiejętność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Data wydania: 2000
ISSN: 1508-3284
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/