Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Automatyka
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISSN 0434-0760
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska
Skrót Zesz. Nauk., Autom. / PŚl.


Publikacje w tym tytule: 29
poprzednie
12

Zając, Jerzy
Pewien algorytm generowania wzorów rozkroju elementów płaskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
Lech Jamroż
Zagadnienie szacowania heurystycznych rozwiązań problemów kombinatorycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1990
Jolanta Szadkowska-Skrzypiciel
Model bezkolizyjnego systemu transportowego ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
Jerzy Cyklis
Algorytm symulacji ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
Lech Jamroż
Przybliżony algorytm dla minimaksowego zagadnienia szeregowania operacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1988
Chmielowski, Wojciech
Koncepcja współpracy zbiornika alimentacyjnego z ujęciami wody na przykładzie aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985
Chmielowski, Wojciech
Intensyfikacja stopnia wykorzystania zasobów zlewni rzecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985
Błażewicz, Jacek; Drabowski, Mieczysław; Węglarz, Jan
O niektórych problemach szeregowania zadań wieloprocesorowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1984
ISSN: 0434-0760
Chmielowski, Wojciech; Mizgalewicz, Piotr
Krótkoterminowe sterowanie optymalne zbiornikiem alimentacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1983

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/