Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Automatyka
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISSN 0434-0760
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska
Skrót Zesz. Nauk., Autom. / PŚl.


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/