Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Automatyka
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISSN 0434-0760
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska
Skrót Zesz. Nauk., Autom. / PŚl.


Publikacje w tym tytule: 29
12
następne

Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
The use of a max-plus algebra in scheduling of cyclic processes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2008
ISSN: 0434-0760
Święcicki, Mariusz
Zdecentralizowany algorytm selekcji klonalnej w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dyskretnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2008
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Słota, Adam
Funkcyjny zapis Obiektowo Obserwowalnej Sieci Petriego w zastosowaniu do modelowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2000
ISSN: 0434-0760
Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
Algorytm genetyczny do równoważenia obciążeń maszyn w elastycznym systemie produkcyjnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2000
ISSN: 0434-0760
Pierzchała, Wiesław
Unikanie zastojów w skalowalnym systemie sterowania wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2000
ISSN: 0434-0760
Zając, Jerzy
Wybrane problemy współdziałania w wieloagentowym systemie sterowania wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2000
ISSN: 0434-0760
Małopolski, Waldemar
Sterowanie ESP z wykorzystaniem idei KANBAN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 2000
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Krupa, Krzysztof
Integracja informacji systemowej i technologicznej dla sterowania ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1998
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Zając, Jerzy
Od centralizmu do autonomii w sterowaniu dyskretnymi systemami wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1998
ISSN: 0434-0760
Rusinek, Stanisław
Modelowanie procesu montażu na potrzeby planowania JIT
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Małopolski, Waldemar
Sterowanie ESP w warunkach stopniowego rozwoju CIM
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Krupa, Krzysztof
Algorytmizacja uzyskiwania modelu sterowania ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1996
ISSN: 0434-0760
Dyduch, Tadeusz; Dudek-Dyduch, Ewa
Równoległy algorytm branch & bound do rozwiązywania problemu komiwojażera
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1994
ISSN: 0434-0760
Chmiel, Józef; Cyklis, Jerzy; Pierzchała, Wiesław; Zych, Jarosław
Weryfikacja stosowalności macierzowego modelu ESP do sterowania systemem w czasie rzeczywistym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1994
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Krupa, Krzysztof
Określenie relacji między metodą cykli i metodą macierzową w modelowaniu elastycznych systemów produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1994
Cyklis, Jerzy; Czuła, Robert
Związek pomiędzy sieciami Petriego a modelem macierzowym ESP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1994
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Czuła, Robert
Przygotowanie danych do symulacji dużych elastycznych systemów produkcyjnych przy użyciu modelu macierzowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
ISSN: 0434-0760
Cyklis, Jerzy; Pierzchała, Wiesław
Warunki unikania zastojów w macierzowym modelu ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
ISSN: 0434-0760
Szadkowska-Skrzypiciel, Jolanta
Model symulacyjny systemu transportowego ESP wraz z algorytmem wyboru trasy wózków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992
ISSN: 0434-0760
Jamroż, Lech
Procesy w systemie współbieżnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1992

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/