Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
ISSN 0208-6379
Seria główna Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Skrót Zesz. Nauk., Bud. Inż. Środ. / ART Bydg.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Stan techniczny konstrukcji budynków wielkopłytowych a ich termomodernizacja
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Stachowicz, Antoni; Kamieniarz, Marek
Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji z drewna klejonego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Konarski, Maciej
Analiza wpływu współczynnika kształtu na grubość termoizolacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Kram, Dorota; Stachowicz, Antoni
Metody zabezpieczania konstrukcji i przegród drewnianych przed działaniem ognia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Stachowicz, Antoni; Kwaśniewski, Piotr
Problemy rekonstrukcji i wzmacniania stropów drewnianych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Stachowicz, Antoni; Szyndler, Marcin
Współczesne rozwiązania budynków drewnianych o konstrukcji masywnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
Bobulska-Pacek, Irena; Libura, Marta; Ziobroń, Władysław
Znaczenie zjawisk termiczno-skurczowych przy projektowaniu monolitycznych konstrukcji żelbetowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6379
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/