Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Chemia
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISSN 0372-9494
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska
Skrót Zesz. Nauk., Chem. / PŚl.


Publikacje w tym tytule: 5

Barbara Ziobro; Barbara Sienkiewicz; Piotr Kowalski
Nowy sposób wytwarzania 4-chloro-3-sulphamoilo-N-(2-metylo-2,3-dihydro-1H-indol-1-ilo) benzamidu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 2001
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Szirokow, Jurij G.; Paryło, Małgorzata
Mechaniczno-chemiczna aktywacja hydroksowęglanów niektórych metali przejściowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 2001
Warzała, Marek; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan
Otrzymywanie i właściwości polimetakrylanów zawierających podstawniki karbazolilowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 1999
Bogdał, Dariusz; Boroń, Adam; Pielichowski, Jan
Synthesis and polymerization of methacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 1999
Sanetra, Jerzy; Nizioł, Stanisław; Armatys, Paweł; Szczodrak, Tomasz; Boroń, Adam; Bogdał, Dariusz; Warzała, Marek; Pielichowski, Jan
Diody elektroluminescencyjne na bazie polimerów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/