Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Elektryka
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
ISSN 1429-1533
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska
Skrót Zesz. Nauk., Elekt. / PO
Zesz. Nauk. PO, Elektryka
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Jaremkiewicz, Magdalena
Identyfikacja nieustalonej temperatury przepływającego płynu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2010
Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz
Pomiar nieustalonej temperatury czynnika w maszynach i urządzeniach energetycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz
Pomiar nieustalonej temperatury czynnika w maszynach i urządzeniach energetycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2008
Jan Taler; Piotr Duda; Przemysław Osocha
Analiza cieplno-wytrzymałościowa elementów ciśnieniowych kotłów pracujących w warunkach pełzania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2004
Rusin, Andrzej; Kosman, Gerard; Taler, Jan; Węglowski, Bogdan; Majchrzak, Henryk; Gasiński, Ireneusz
Układ do automtycznej kontroli naprężeń i oceny stopnia zużycia elementów bloku energetycznego 360 MW
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2004
Taler, Jan; Węglowski, Bohdan ; Grądziel, Sławomir ; Zima, Wiesław ; Duda, Piotr
Mechanizm uszkodzeń rur parownika kotla
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-1533
Taler, Jan; Duda, Piotr
Ogólna metoda rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła występujących w kontroli naprężeń cieplnych w elektrowniach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-1533
Tomasz Sobota
Wyznaczanie współczynników wnikania ciepła w wymiennikach kotłowych o rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Jan Taler; Bohdan Węglowski; Wiesław Zima; Sławomir Grądziel; Piotr Duda
Analiza cieplno-wytrzymałościowa warunków pracy parownika grodziowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Piotr Duda ; Jan Taler
Ogólna metoda rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła występujących w kontroli naprężeń cieplnych w elektrowniach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Zima, Wiesław
Model matematyczny wtryskowego schładzacza pary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Węgłowski, Bohdan; Grądziel, Sławomir; Duda, Piotr; Taler, Jan
O poprawności kontroli naprężeń cieplnych w elektrowniach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Stanisław Łopata
Współczynnik rozszerzalności liniowej materiałów rurociągów parowych w ocenie ich trwałych odkształceń spowodowanych pełzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 2000
Taler, Jan
Monitoring i optymalizacja nagrzewania grubościennych elememtów kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/